’Man’s innate stupidity can already be seen in the fact that he has chosen the night to sleep’ ( Jan Greshoff )

Night Journey is a serie of images made in Amsterdam in the evenings and nights.           “Going out into the night without a plan, not knowing who or what you will run into, makes photography quite exciting. During my first night I met Elena, a Russian lady, who spontaneously offered me to sneak a peek into her life. It happened more than once that I ran into an interesting diversity of people during my nocturnal wanderings. Without actually taking their pictures, these people and their stories have inspired me to create these urban images in the night.”

 

De ingeschapen domheid van de mens blijkt reeds uit het feit dat hij de nacht heeftuitgekozen om te slapen ‘ ( Jan Greshoff )

Een serie stadsgezichten die in de avond en nacht in Amsterdam gemaakt zijn.                  “Het niet opstap gaan met een bewust plan, niet wetend wat of wie je tegenkomt, maakt het fotograferen in de nacht spannend. In mijn eerste nacht dat ik fotografeerde in de stad ontmoette ik Elena, een Russische dame, die mij spontaan aansprak en een kleine inkijk in haar leven gaf. Het is vaker voorgekomen dat ik tijdens mijn nachtelijke dwalingen een verscheidenheid aan mensen tegenkwam. Zonder ze daadwerkelijk te fotograferen, gaven de mensen en hun verhalen mij de inspiratie om deze nachtelijke stadsgezichten vast te leggen.”