Boeren van Amstel

Je verwacht het niet. Maar onder de rook van Amsterdam ligt een uniek gebied waar boeren en weidevogels nog samen gaan: Amstelland. Vrijwel overal in Nederland verdwijnen de weidevogels. Dankzij de inspanningen van veel boeren hoor je in Amstelland nog de grutto, kievit en tureluur. Dat gaat niet vanzelf. Wij maaien grote delen van ons land pas na het broedseizoen en de waterstand is er hoog. Met de zuivel van de Boeren van Amstel doen we samen iets extra’s voor de vogels en de natuur van Amstelland.

Boeren Wes, Kasper, Richard & Katinka vertellen hun verhaal.

Boerin Katinka

Boer Wes & Boer Kasper

Boer Richard